Energie zijn zelfde, gewoon goedkoop

Uw budget gebouwd van inkomsten en uitgave.

Kan ik mijn huidige contract vroegtijdig opzeggen?

U mag als gezin of kmo op eender welk moment een nieuw energiecontract afsluiten met een nieuwe leverancier. Maar u moet altijd rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Als u dus vandaag een nieuw energiecontract afsluit, zal dat ten vroegste binnen een maand starten. U moet er wel bij stilstaan dat als aan uw contract bepaalde kortingen verbonden zijn, u die meestal enkel krijgt als u een volledig jaar klant blijft. Sommige leveranciers rekenen de jaarlijkse vergoeding (een soort administratiekost om bvb. uw factuur op te maken, …) voor een heel jaar aan, ook al bent u maar een half jaar klant.

Kies ik voor groene of grijze stroom?

Groene stroom is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (zoals zonne-energie, windenergie, waterkracht, biomassa en geothermie). Dus niet op basis van fossiele brandstoffen of opgewekt door kerncentrales. Onze prijsanalyse wijst uit dat groene stroom niet duurder is dan grijze stroom. Uiteraard is het uw persoonlijke keuze om het duurzaamheidsargument wel of niet te laten meetellen in uw beslissing.

Kan ik meteen overstappen?

U mag op eender welk moment een nieuw contract afsluiten. Er geldt alleen een opzegtermijn van één maand voordat uw nieuw contract in werking treedt.

Moet ik een boete betalen als ik mijn huidige contract vroeger beëindig?

Neen, u mag vrij overstappen. Wel oppassen: sommige energieleveranciers zijn slimmeriken, die hun welkomstkortingen spreiden over het eerste contractjaar. Stel dat u bij zo’n leverancier nog binnen uw eerste jaar weer overstapt, dan verliest u mogelijk een stukje van de welkomstkorting. Andere leveranciers rekenen de jaarlijkse vergoeding voor administratieve kosten meteen aan voor een vol jaar, ook als u minder lang klant bent.

Ik ben aan het vehuizen. Hoe moet ik alle in orde brengen?

Eerst en vooral moet u uw energieovernamedocument invullen en door twee partijen laten tekenen. Door u zelf en nieuwe bewoner of eigenaar van de pand. Deze document zorgvuldige bewaren als bevestiging van uw verbruik op u oude pand. Op basis van deze gegevens krijgt u uw slotfactuur van uw leverancier. Ook op uw nieuwe adres moet u een andere energieovernamedocument tekenen. Ook deze zorgvuldig bewaren omdat deze meterstanden het begin vormen voor uw nieuwe leverancier.

Energieovernamedocument kunt u hier downloaden

Moet ik mijn leverancier verwittigen als ik van energieleverancier verander?

Nee, u moet alleen een nieuw contract afsluiten met uw nieuwe energieleverancier. Die regelt verder alles voor u met uw vorige leverancier én met de netbeheerder.

Ik ben veranderd van energieleverancier, maar ik heb nog geen slotfactuur gekregen van mijn oude leverancier en ik krijg ook nog geen voorschotfactuur van mijn nieuwe leverancier.

Wellicht hebben de energieleveranciers nog geen (of onvolledige) meetgegevens ontvangen van uw netbeheerder. Daardoor kunnen ze ook nog niet de juiste berekeningen maken voor uw slotfactuur of uw voorschot. Mogelijk hebben ze ook de leverancierswissel nog niet in orde gebracht. Als u twee maanden nadat u van leverancier bent veranderd nog steeds geen slot- of voorschotfactuur hebt gekregen, contacteert u best uw nieuwe energieleverancier.

Wat moet ik doen bij schade aan mijn aansluiting?

Als u schade vaststelt (bijvoorbeeld aan uw trottoir) of vermoedt aan uw aardgas- of elektriciteitsaansluiting, breng dan zo snel mogelijk uw netbeheerder op de hoogte. Best met een aangetekende brief, best met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de schade. Foto’s helpen altijd om de schade zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en te kunnen herstellen. We raden aan om ook meteen uw verzekeraar in te lichten.

Wie is mijn netbeheerder?

 

Kan mijn leverancier zelf mijn contract beëindigen?

Uw leverancier mag uw energiecontract opzeggen wegens wanbetaling. Als u na een herinneringsbrief én na een ingebrekestelling uw energiefactuur nog altijd niet betaalt, mag uw leverancier uw contract opzeggen. Maar hij mag u daar geen vergoeding voor aanrekenen, en hij moet u als huishoudelijke klant (met een contract voor de woning waar u gedomicilieerd bent) twee maanden de tijd geven om een nieuwe energieleverancier te zoeken. Als u binnen die 60 dagen geen nieuwe leverancier vindt, dan neemt de netbeheerder de energielevering over.

Bedrijven zijn niet beschermd, hun leverancier kan hen wel laten afsluiten van aardgas en/of elektriciteit als ze hun facturen niet betalen.

Moet ik verbrekingsvergoeding betalen?

Geen verbrekingsvergoeding meer

Gezinnen en KMO’s moeten geen verbrekingsvergoeding meer betalen sinds 13 september 2012. Dit is een beslissing van de federale overheid. Ter informatie: een KMO is een bedrijf met een maximumverbruik van 50 MWh elektriciteit en 100 MWh aardgas. Voor grotere bedrijven geldt nog wel een verbrekingsvergoeding. In de Algemene Voorwaarden van het contract staan de opzegvoorwaarden. Om gratis te veranderen van leverancier moeten gezinnen en KMO’s enkel een contract met een andere leverancier tekenen. De nieuwe leverancier zorgt voor een vlotte leverancierswissel binnen de maand.

Views: 250

Cart
Your cart is currently empty.